Novosti garantstroiinvesty otkryta kreditnaia liniia v banke vtb na symmy svyshe clubhtc.ru
logo clubhtc.ru CLUBHTC.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

PISCO vacuum suction pen VTB-W-SET

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

PISCO Vacuum Suction Pen VTB-W-2RN

combination tool set R410 Double gauge valve expander VTB-5B

Refrigeration Integrated flaring tool kits VTB-5B set Expander Refrigerant Table

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

460 РУБ

похожие

Подробнее

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

500 РУБ

похожие

Подробнее

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

120 РУБ

похожие

Подробнее

Фокси Браун Foxy Brown. Ill Na

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

300 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

160 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

250 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

VALUE 7in1 VTB-5A Refrigeration Repair Tool Set With Aluminum alloy box Toolbox Flare Device Vacuum Pump

VALUE 7in1 VTB-5A Refrigeration Repair Tool Set With Aluminum alloy box Toolbox Flare Device Vacuum Pump

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Открыта продажа билетов на все весенние домашние матчи ПФК ...

После утверждения дат матчей РПЛ до окончания сезона-2018/19 армейский клуб открыл продажу на все оставшиеся домашние игры.

Автодорога на улице 9 Мая в Рыбинске открыта для ...

Участок от улицы Суркова до улицы Фурманова вновь открыт для транспорта. В этом году на всей протяженности автодороги на улице 9 Мая от проспекта Ленина до улицы Фурманова, а это 1920 метров ...

Novosti garantstroiinvesty otkryta kreditnaia liniia v banke vtb na symmy svyshe. www.delfi.lv

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.

В Военной академии связи открыта выставка военно ...

На кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии связи открыта выставка военно-исторической миниатюры Стойкий оловянный солдатик. Экспонатами выставки ...

www.vtb.ru

www.vtb.ru

www.delfi.lv

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.

Все новости

03 - 06 АПРЕЛЯ 2018 г. МВЦ «Крокус Экспо» ru eng

Открыта горячая линия по мусорной реформе — Иркутск.NEWS

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев в ходе пресс-конференции в ТАСС объявил об открытии горячей линии для приема обращений от граждан по мусорной ...

Blockchain Conference Kyiv 2017 - bitcoincloudmining.center

VI международная Blockchain Conference Kyiv состоится 15 декабря 2017 года в БЦ «Парус». Начиная с 2015 года, на конференции собираются топовые специалисты Blockchain сферы, за это время мероприятие вышло на ...

Novosti garantstroiinvesty otkryta kreditnaia liniia v banke vtb na symmy svyshe. Открыта продажа билетов на все весенние домашние матчи ПФК ...

После утверждения дат матчей РПЛ до окончания сезона-2018/19 армейский клуб открыл продажу на все оставшиеся домашние игры.

Переходники для вентиляторов Noctua NA-SAC1

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Zusen ATDV-NA/NA twin time relay multi range variable DC12V/24V/36V/AC110V/220V/380V

Kingston HyperX Cloud HX-HSCL-SR/NA

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC1

Разветвитель для вентиляторов Noctua NA-SYC1

Free Shipping!Unlocked Linksys PAP2T NA Unlocked With retail box PAP2 VOIP adapter gateway

Michail Roscin Spomienka na annu


Предлагаем вашему вниманию книгу Spomienka na annuИздательство: Viera Mikulasova-Skridlova

200 РУБ

похожие

Подробнее

Luar Na Lubre Lubre. Cabo Do Mundo

Насос DAB NOVA 200 M-NA

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

Набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1

Адаптеры для снижения скорости вентиляторов Noctua NA-SRC7

Декоративный кожух Noctua NA-HC3 Chromax Black Swap for NH-D15 Series

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

120 РУБ

похожие

Подробнее

Brand New Factory Unlocked Linksys PAP2-NA PAP2T PAP2T-Na ATA phone adapter SIP VOIP Phone Adapter with 2 FXS

Free shipping H 239649 NA 239612 CD 56425 SW 56650 D original Timken import single row tapered roller

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

284 РУБ

похожие

Подробнее

AT3GC-I NA SI 945GC Dual Core Atom 330 Low Energy Mini Board 17*17 AT3GC-I/NA/SI board

Мини-штатив Kenu Stance Tripod для APPLE iPhone 5/5C/5S/6/6s/6/6s Plus Silver ST3-KK-NAКомментарии


#novosti garantstroiinvesty otkryta kreditnaia liniia v banke vtb na symmy svyshe #hutang trendy 1 35ct natural gemstone chrome diopside solid 925 sterling silver #фильтр aquael fan 2 plus aq 00238 102369 #sycb17 619 33 см #дарья донцова кекс в большом городе #kids girls trailing princess dress diamond wedding flower girl tulle dresses #sjcam sj gimbal 2 smooth 3 axis handheld gimbal stabilizer bluetooth control for #shengboao american girl doll 45 cm 18 #1000w 48v alternative energy wind #20 x 10uh 1a 5x7mm 10 ferrite core #интерактивная игрушка chicco белоснежка и 7 гномов от 1 года #the pc to mdb adapter box working with bill acceptor and coin validator #aumohall 4 inch led front bumper fog light 30w round driving lights for exterior #потолочный светильник lightstar zucche 820363 #струйный картридж canon pfi 706 pm фото #mini metal bluetooth speaker tws true wireless stereo portable loudspeaker #ботинки женские graciana цвет черный a1776a 16 1m размер 41 #vt 7013 bk #1842 #противень scovo discovery 39 5 27 2 5 см #молоток для отбивания мяса best home kitchen 23 х 6 5 см #футболка для мальчика mayoral цвет синий 3038 48 5h размер 116 6 лет #чайник bekker bk s307 2 5 л нержавеющая сталь серебристый #dental lab industry jewelry manicure jade polishing 35k strong 90 micromotor #1 pair 4mm banana plug to test hook clip lead cable gold plated for multimeter #lcd timer switch 220 240vac 50 60hz output voltage 220v 110v 24v 10v #комод с пеленальной доской скв 70003 береза белый #ботинки женские massimo santini цвет черный 7w6202000102 размер 37 #lassie la078ebcacy7 #starfield 925 sterling silver small skull bamboo necklace retro thai men women #10br60 v2 1 шт #императорский чай professional дикая вишня 20 шт #толстовка be main mp002xw1hzi7 #стохастическая структура полей облачности и радиации #соковарка tima 7 л

Подпишитесь на новые товары в clubhtc.ru